Gaeltacht Scholarship - Competition Outline for Parents and Students

CCA Scoláireachtaí don Ghaeltacht

Information for parents regarding the format of student assessment for ETB scholarships

 

Ainm: ________________________                  Rang: __________________

Scrúdú béil:  (Oral Test)

1.    Dia duit.

2.    Conas atá tú?

3.    Cad is ainm duit?

4.    Cén aois thú?

5.    Cén dáta breithe atá agat?

6.    Cé mhéad duine atá i do theaghlach?

7.    Inis dom faoi do theaghlach.

8.    An réitíonn tú go maith le do theaghlach?

9.    Cá bhfuil tú i do chónaí?

10.Cad atá le feiceáil i do cheantar?

11.Cá dtéann tú ar scoil?

12.Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil?

 Ceapadóireacht (Composition) 

Scríobh leathanach amháin A4 faoi na hábhair seo a leanas: 

“Mé féin, mo theaghlach agus mo scoil”


Developed by MIT Education Solutions